Registrácia do súťaže

Účastník súťaže vyplnením registračného formulára vyhlasuje, že si prečítal súťažné podmienky, rozumie im, súhlasí s ich znením a zaväzuje sa dodržiavať povinnosti v nich uvedené.

Finálna vizualizácia projektu vo formáte jpg

Vo formáte pdf s maximálnou veľkosťou 30 MB

File name:

Veľkosť súboru :

Udelením tohto súhlasu súhlasíte s tým, aby Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailový kontakt, adresa a telefón boli spracúvané spoločnosťou EMB Co., s.r.o. Súhlas je poskytnutý na dobu 3 roky. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať, pričom odvolanie nemá spätné účinky. Viac o ochrane osobných údajov tu.