Dôležité termíny

14. február 2018oficiálne vyhlásenie súťaže
9. máj 2018termín odovzdania projektov vyučujúcemu
14. februára – 31. mája 2018termín registrácie študenta do súťaže na stránke www.originalnefasady.sk
14. februára – 31. mája 2018termín nahratia projektu na web stránku www.originalnefasady.sk
do 31. júla 2018vyhodnotenie súťaže odbornou porotou
1. augusta – 16. septembra 2018online hlasovanie verejnosti na stránke www.originalnefasady.sk
október 2018vyhlásenie víťazov