Dôležité termíny

12. február 2019oficiálne vyhlásenie súťaže
9. máj 2019termín odovzdania projektov vyučujúcemu
12. februára – 31. mája 2019termín registrácie študenta do súťaže na stránke www.originalnefasady.sk
12. februára – 31. mája 2019termín nahratia projektu na web stránku www.originalnefasady.sk
do 31. júla 2019vyhodnotenie súťaže odbornou porotou
1. augusta – 16. septembra 2019online hlasovanie verejnosti na stránke www.originalnefasady.sk
október 2019vyhlásenie víťazov