Čo môžete vyhrať

Cena poroty

  1. miesto – finančná hotovosť v sume 500,- Eur,
  2. miesto – finančná hotovosť v sume 400,- Eur
  3. miesto – finančná hotovosť v sume 300,- Eur

Ďalších 10 miest získa vecnú cenu (marketingový materiál organizátora).

Cena verejnosti

Názor na súťažné práce môže vyjadriť aj široká verejnosť. Online hlasovanie bude prebiehať na tejto internetovej stránke, od 1. augusta 2018 do 16. septembra 2018. Tvorca návrhu, ktorý v online hlasovaní získa najvyšší počet hlasov, vyhrá tablet.

Odovzdanie cien poroty a verejnosti sa uskutoční v mesiaci október 2018 na pôde Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.