O súťaži

EQUITONE vyhlasuje už 6. ročník súťaže o návrh originálnej odvetranej fasády. Počas akademického roka 2018/2019 je úlohou študentov 5-teho ročníka odboru architektonické konštrukcie a projektovanie Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vypracovať projekt existujúceho alebo fiktívneho objektu s použitím obkladového materiálu EQUITONE a aspoň jedného okruhu detailov tejto značky.