Hlasovanie

Hlasujte za najlepší študentský projekt. Vyberte si svojho favorita a rozhodnite, kto si zaslúži získať cenu verejnosti. Autor projektu s najvyšším počtom hlasov, dostane tablet. Online hlasovanie bude prebiehať v dňoch 1.8. – 16.9.2019.

Hlasovať možno pre neobmedzený počet súťažných návrhov, avšak pre každý projekt len jedenkrát za 24 hodín. Kliknite na projekt, ktorý sa vám páči, stlačte srdiečko a takto odovzdajte svoj hlas.Pri každom súťažnom návrhu sa zobrazuje doposiaľ získaný počet hlasov.  Súťažný projekt, ktorý do ukončenia online hlasovania dostane najviac hlasov, získa cenu verejnosti.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo preveriť (prípadne vylúčiť) súťažiaceho, za ktorého sa bude z jedného zariadenia hlasovať viackrát za deň, alebo za ktorého sa bude pravidelne a neúmerne hlasovať prostredníctvom skriptov. V prípade, že nastanú pochybnosti o splnení týchto podmienok a pravidiel súťaže, rozhodne o ich splnení či nesplnení vyhlasovateľ súťaže.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek počas súťaže i počas jej trvania pozmeniť alebo upraviť tieto pravidlá, rovnako ako súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. Zmenu alebo úpravu pravidiel sa vyhlasovateľ zaväzuje zverejniť rovnakým spôsobom, akým došlo k vyhláseniu súťaže.

3 najlepšie hodnotené projekty
  1. Materská škola - 3 838 hlasov
  2. Polyfunkčný objekt Binarium - 2 628 hlasov
  3. Umelecké centrum - 1 467 hlasov

Komunitné centrum

242 votes, average: 1,00 out of 1 (Počet hlasov: 242)

Pozrieť detail

Umelecké centrum

1 467 votes, average: 1,00 out of 1 (Počet hlasov: 1 467)

Pozrieť detail

Verejná knižnica

27 votes, average: 1,00 out of 1 (Počet hlasov: 27)

Pozrieť detail

Aquapark

119 votes, average: 1,00 out of 1 (Počet hlasov: 119)

Pozrieť detail

Základná škola v Šamoríne

59 votes, average: 1,00 out of 1 (Počet hlasov: 59)

Pozrieť detail

Materská škôlka

576 votes, average: 1,00 out of 1 (Počet hlasov: 576)

Pozrieť detail

Showroom

100 votes, average: 1,00 out of 1 (Počet hlasov: 100)

Pozrieť detail

Materská škola – SMILE

155 votes, average: 1,00 out of 1 (Počet hlasov: 155)

Pozrieť detail

Polyfunkčný objekt Binarium

2 628 votes, average: 1,00 out of 1 (Počet hlasov: 2 628)

Pozrieť detail

Planetárium

245 votes, average: 1,00 out of 1 (Počet hlasov: 245)

Pozrieť detail

Materská škola

3 838 votes, average: 1,00 out of 1 (Počet hlasov: 3 838)

Pozrieť detail

Gymnastická hala

36 votes, average: 1,00 out of 1 (Počet hlasov: 36)

Pozrieť detail

Mestská plaváreň Nitra

573 votes, average: 1,00 out of 1 (Počet hlasov: 573)

Pozrieť detail

Autosalón

652 votes, average: 1,00 out of 1 (Počet hlasov: 652)

Pozrieť detail

Horský hotel

63 votes, average: 1,00 out of 1 (Počet hlasov: 63)

Pozrieť detail