Hlasovanie

Hlasujte za najlepší študentský projekt. Vyberte si svojho favorita a rozhodnite, kto si zaslúži získať cenu verejnosti. Autor projektu s najvyšším počtom hlasov, dostane tablet. Online hlasovanie bude prebiehať v dňoch 1.8. – 16.9.2019.

Hlasovať možno pre neobmedzený počet súťažných návrhov, avšak pre každý projekt len jedenkrát za 24 hodín. Kliknite na projekt, ktorý sa vám páči, stlačte srdiečko a takto odovzdajte svoj hlas.Pri každom súťažnom návrhu sa zobrazuje doposiaľ získaný počet hlasov.  Súťažný projekt, ktorý do ukončenia online hlasovania dostane najviac hlasov, získa cenu verejnosti.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo preveriť (prípadne vylúčiť) súťažiaceho, za ktorého sa bude z jedného zariadenia hlasovať viackrát za deň, alebo za ktorého sa bude pravidelne a neúmerne hlasovať prostredníctvom skriptov. V prípade, že nastanú pochybnosti o splnení týchto podmienok a pravidiel súťaže, rozhodne o ich splnení či nesplnení vyhlasovateľ súťaže.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek počas súťaže i počas jej trvania pozmeniť alebo upraviť tieto pravidlá, rovnako ako súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. Zmenu alebo úpravu pravidiel sa vyhlasovateľ zaväzuje zverejniť rovnakým spôsobom, akým došlo k vyhláseniu súťaže.

3 najlepšie hodnotené projekty
  1. Materská škola - 1 648 hlasov
  2. Polyfunkčný objekt Binarium - 1 470 hlasov
  3. Umelecké centrum - 1 272 hlasov

Základná škola v Šamoríne

55 votes, average: 1,00 out of 1 (Počet hlasov: 55)

Pozrieť detail

Materská škôlka

543 votes, average: 1,00 out of 1 (Počet hlasov: 543)

Pozrieť detail

Showroom

68 votes, average: 1,00 out of 1 (Počet hlasov: 68)

Pozrieť detail

Materská škola – SMILE

152 votes, average: 1,00 out of 1 (Počet hlasov: 152)

Pozrieť detail

Polyfunkčný objekt Binarium

1 470 votes, average: 1,00 out of 1 (Počet hlasov: 1 470)

Pozrieť detail

Planetárium

180 votes, average: 1,00 out of 1 (Počet hlasov: 180)

Pozrieť detail

Materská škola

1 648 votes, average: 1,00 out of 1 (Počet hlasov: 1 648)

Pozrieť detail

Gymnastická hala

25 votes, average: 1,00 out of 1 (Počet hlasov: 25)

Pozrieť detail

Mestská plaváreň Nitra

443 votes, average: 1,00 out of 1 (Počet hlasov: 443)

Pozrieť detail

Autosalón

484 votes, average: 1,00 out of 1 (Počet hlasov: 484)

Pozrieť detail

Horský hotel

38 votes, average: 1,00 out of 1 (Počet hlasov: 38)

Pozrieť detail

Komunitné centrum

238 votes, average: 1,00 out of 1 (Počet hlasov: 238)

Pozrieť detail

Umelecké centrum

1 272 votes, average: 1,00 out of 1 (Počet hlasov: 1 272)

Pozrieť detail

Verejná knižnica

24 votes, average: 1,00 out of 1 (Počet hlasov: 24)

Pozrieť detail

Aquapark

77 votes, average: 1,00 out of 1 (Počet hlasov: 77)

Pozrieť detail