Hlasovanie

Hlasujte za najlepší študentský projekt. Vyberte si svojho favorita a rozhodnite, kto si zaslúži získať cenu verejnosti. Autor projektu s najvyšším počtom hlasov, dostane tablet. Online hlasovanie bude prebiehať v dňoch 1.8. – 16.9.2018.

Hlasovať možno pre neobmedzený počet súťažných návrhov, avšak pre každý projekt len jedenkrát za deň. Pri každom súťažnom návrhu sa zobrazuje doposiaľ získaný počet hlasov. Súťažný projekt, ktorý do ukončenia online hlasovania dostane najviac hlasov, získa cenu verejnosti.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo preveriť (prípadne vylúčiť) súťažiaceho, za ktorého sa bude z jedného zariadenia hlasovať viackrát za deň alebo za ktorého sa bude pravidelne a neúmerne hlasovať prostredníctvom skriptov. V prípade, že nastanú pochybnosti o splnení týchto podmienok a pravidiel súťaže, rozhodne o ich splnení či nesplnení vyhlasovateľ súťaže.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek počas súťaže i počas jej trvania pozmeniť alebo upraviť tieto pravidlá, rovnako ako súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. Zmenu alebo úpravu pravidiel sa vyhlasovateľ zaväzuje zverejniť rovnakým spôsobom, akým došlo k vyhláseniu súťaže.

 

HLASOVANIE VEREJNOSTI O NAJLEPŠÍ PROJEKT V SÚŤAŽI EQUITONE BOLO UKONČENÉ.

 

 

3 najlepšie hodnotené projekty
  1. Galéria moderného umenia MODART - 2 681 hlasov
  2. Jazdecké centrum - 1 243 hlasov
  3. Športovo-relaxačné centrum - 946 hlasov

Športová hala Ružinov

302 votes, average: 1,00 out of 1 (Počet hlasov: 302)

Pozrieť detail

Showroom BMW & MINICOOPER

668 votes, average: 1,00 out of 1 (Počet hlasov: 668)

Pozrieť detail

Univerzitná športová hala

44 votes, average: 1,00 out of 1 (Počet hlasov: 44)

Pozrieť detail

Multifunkčná športová hala

155 votes, average: 1,00 out of 1 (Počet hlasov: 155)

Pozrieť detail

Knižnica s kultúrnym centrom

432 votes, average: 1,00 out of 1 (Počet hlasov: 432)

Pozrieť detail

Jazdecké centrum

1 243 votes, average: 1,00 out of 1 (Počet hlasov: 1 243)

Pozrieť detail

Autosalón s autoservisom

44 votes, average: 1,00 out of 1 (Počet hlasov: 44)

Pozrieť detail

Horská chata

28 votes, average: 1,00 out of 1 (Počet hlasov: 28)

Pozrieť detail

Obchodné centrum

38 votes, average: 1,00 out of 1 (Počet hlasov: 38)

Pozrieť detail

Športová hala

373 votes, average: 1,00 out of 1 (Počet hlasov: 373)

Pozrieť detail

Telocvičňa

77 votes, average: 1,00 out of 1 (Počet hlasov: 77)

Pozrieť detail

Mestská športová multifunkčná hala

231 votes, average: 1,00 out of 1 (Počet hlasov: 231)

Pozrieť detail

Kultúrne centrum v Bratislave

29 votes, average: 1,00 out of 1 (Počet hlasov: 29)

Pozrieť detail

Autosalón

503 votes, average: 1,00 out of 1 (Počet hlasov: 503)

Pozrieť detail

Galéria moderného umenia MODART

2 681 votes, average: 1,00 out of 1 (Počet hlasov: 2 681)

Pozrieť detail

Showroom a servis

25 votes, average: 1,00 out of 1 (Počet hlasov: 25)

Pozrieť detail

Športovo-relaxačné centrum

946 votes, average: 1,00 out of 1 (Počet hlasov: 946)

Pozrieť detail