Hlasovanie

Hlasujte za najlepší študentský projekt. Vyberte si svojho favorita a rozhodnite, kto si zaslúži získať cenu verejnosti. Autor projektu s najvyšším počtom hlasov, dostane tablet. Online hlasovanie bude prebiehať v dňoch 1.8. – 16.9.2019.

Hlasovať možno pre neobmedzený počet súťažných návrhov, avšak pre každý projekt len jedenkrát za deň. Pri každom súťažnom návrhu sa zobrazuje doposiaľ získaný počet hlasov. Súťažný projekt, ktorý do ukončenia online hlasovania dostane najviac hlasov, získa cenu verejnosti.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo preveriť (prípadne vylúčiť) súťažiaceho, za ktorého sa bude z jedného zariadenia hlasovať viackrát za deň alebo za ktorého sa bude pravidelne a neúmerne hlasovať prostredníctvom skriptov. V prípade, že nastanú pochybnosti o splnení týchto podmienok a pravidiel súťaže, rozhodne o ich splnení či nesplnení vyhlasovateľ súťaže.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek počas súťaže i počas jej trvania pozmeniť alebo upraviť tieto pravidlá, rovnako ako súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. Zmenu alebo úpravu pravidiel sa vyhlasovateľ zaväzuje zverejniť rovnakým spôsobom, akým došlo k vyhláseniu súťaže.